DONA EDTA

DONA EDTA

Sản phẩm xử lý kim loại nặng ao nuôi

Thành phần

EDTA ................................ 375 g

Chất đệm vừa đủ ................. 1 kg

 

Hướng dẫn sử dụng

- Trung hòa, kết tủa kim loại nặng, làm giảm độ nhớt, váng bọt

- Giúp xử lý, cải tạo môi trường nước ao nuôi, tạo điều kiện sống thuận lợi cho tôm, cá phát triển.

Liều dùng và cách sử dụng

- Xử lý kim loại nặng sử dụng với liều lượng: 1 kg/ 4.000 m3 nước, định kỳ 10 ngày/ lần

- Khi ao bị nhiễm phèn sử dụng: 2 kg/ 4.000 m3 nước, định kỳ 5 ngày/ lần

- Hòa thêm với 10 lít nước sạch tạt đều ao, có mở quạt nước.