DONA EDTA PLUS

DONA EDTA PLUS

Sản phẩm đặc trị phát sáng, váng bọt, giảm độ nhớt của nước ao nuôi

Thành phần

EDTA ............................... 50 g

Sodium thiosulfate ............. 50 g

Sodium lauryl sulfate .......... 50 g

Dung môi vừa đủ ................ 1 lít

 

Hướng dẫn sử dụng

- Trung hòa, kết tủa kim loại nặng, làm giảm độ nhớt, váng bọt

- Giúp xử lý, cải tạo môi trường nước ao nuôi, tạo điều kiện sống thuận lợi cho tôm, cá phát triển.

Liều dùng và cách sử dụng

- Giảm độc tố từ phiêu sinh vật sử dụng với liều lượng: 1 – 2 lít / 1.000 m3 nước, sử dụng vào lúc chiều tối.

- Giảm độ nhớt sử dụng: 3 lít/ 1.000 m3 nước, dùng 2 – 3 ngày/ lần.

- Giảm sốc do sử dụng hóa chất: 2 – 4 lít/ 1.000 m3 nước, dùng sau khi sử dụng hóa chất 6 – 8 giờ.

- Hòa thêm với 10 lít nước sạch tạt đều ao, có mở quạt nước.