DONA OXY RELEAVE

DONA OXY RELEAVE

Sản phẩm cung cấp oxy tức thời

Thành phần

Sodium carbonate peroxide ........... 980 g

Chất đệm vừa đủ .......................... 1 kg

 

Hướng dẫn sử dụng

– Cung cấp oxy tức thời, khắc phục tình trạng tôm nổi đầu do thiếu oxy cục bộ.

– Gia tăng quá trình phân giải chất hữu cơ trong ao nuôi, giúp giảm thiểu các loại khí độc trong nước ao nuôi tôm.

Liều dùng và cách sử dụng

–  Liều dùng:

Cấp cứu tình trạng tôm nổi đầu: 2 – 4kg/1.000m3 nước.

Giảm thiểu khí độc trong nước ao nuôi: 2 – 3kg/1.000m3 nước.

Giúp tăng chu trình chuyển hóa Ni-tơ: 1 – 2kg/1.000m3 nước.

Cách sử dụng: Rải trực tiếp xuống ao nuôi tôm khi có hiện tượng tôm nổi đầu.