DONA PROBAC

DONA PROBAC

Men vi sinh xử lý đáy ao làm sạch nguồn nước

Thành phần

Bacillus subtilis ................................. 1010 cfu

Bacillus linchenoformis ...................... 1010 cfu

Bacillus megaterium ......................... 1010 cfu

Bacillus polymyxa ............................  1010 cfu

Chất đệm vừa đủ ................................. 1kg

Hướng dẫn sử dụng

– Phân huỷ bùn hữu cơ do chất thải của tôm, thức ăn thừa, xác của động thực vật... tích tụ ở đáy ao nuôi tôm.

– Giúp chuyển hóa các loại khí độc như NH3, NO2... thành khí không độc trong nước ao nuôi tôm. Tạo môi trường thuận lợi cho tôm sống và phát triển.

Liều dùng và cách sử dụng

– Liều dùng:

Phân huỷ bùn bả hữu cơ ở đáy an nuôi tôm: 1kg/ 5.000m3.

Giúp chuyển hóa khí độc NH3, NO2: 1kg/ 3.000 – 5.000m3, định kỳ 5 – 7 ngày sử dụng 1 lần.

– Cách sử dụng: Hòa tan sản phẩm với một lượng nước vừa đủ, sau đó tạt đều xuống khắp mặt ao nuôi. Nên mở quạt nước để tăng hiệu quả của sản phẩm khi sử dụng.

Lưu ý: không sử dụng đồng thời với các loại thuốc có tác dụng diệt khuẩn.

Sản phẩm cùng loại