DONA PROBACZYME

DONA PROBACZYME

Men vi sinh xử lý đáy ao làm sạch nguồn nước

Thành phần

Bacillus subtilis ..............................  1010 cfu

Bacillus linchenoformis .................... 1010 cfu

Bacillus megaterium ....................... 1010 cfu

Bacillus polymyxa ..........................  1010 cfu

Lactobacillus plantarum ................... 1010 cfu

Protease ..................................  66.000 IU

Amylase ................................... 120.000 IU

Cellulase ..................................... 50.000 IU

Pectinase ...................................   5.400 IU

Lipase .......................................... 4.000 IU

Chất đệm vừa đủ ................................ 1kg

 

Hướng dẫn sử dụng

– Cung cấp vi khuẩn có lợi và enzyme vào ao nuôi tôm. Giúp phân huỷ bùn bã hữu cơ có trong ao nuôi tôm do chất thải, thức ăn dư thừa, xác của động thực vật lắng đọng ở đáy ao nuôi tôm.

– Nhờ hệ enzyme, giúp chu trình chuyển hóa ni-tơ nhanh hơn và tốt hơn. Do đó sản phẩm có thể loại bỏ hoàn các loại khí độc có trong nước ao nuôi tôm, giúp tôm ăn nhiều, lớn nhanh và giảm thiểu hệ số FCR tốt nhất.

– Giúp ổn định và gây màu nước trước khi thả giống và trong quá trình nuôi tôm.

Liều dùng và cách sử dụng

– Liều dùng:

Gây màu nước, sử dụng trước khi thả giống 3 – 5 ngày: 1kg/ 3.000 – 5.000m3 nước.

Phân huỷ bùn hữu cơ ở đáy ao: 1kg/ 3.000 – 5.000m3.

Giúp chuyển hóa khí độc: 1kg/ 2.000 – 3.000m3 nước.

– Cách sử dụng: Hòa tan sản phẩm với một lượng nước vừa đủ, tạt đều lên khắp mặt ao nuôi tôm. Nên mở quạt nước để tăng hiệu quả của sản phẩm khi sử dụng.

Lưu ý: không sử dụng đồng thời với các sản phẩm có tính diệt khuẩn.

Sản phẩm cùng loại