DONA SPECTOCARE

DONA SPECTOCARE

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON

Thành phần

Spectinomycin ............... 5g

Dung môi vừa đủ ...... 100ml

Hướng dẫn sử dụng

Đặc trị E.coli, tiêu chảy phân trắng, phân vàng hoặc phân có máu trên heo con.

Liều lượng và cách dùng

Bơm trực tiếp vào miệng cho thú,.

- Heo con dưới 5kg: 1 – 2 ml/ con, ngày 2 lần.

- Heo con trên 5kg: 2 – 4 ml/ con, ngày 2 lần.