DONAMIX 04

DONAMIX 04

Premix – vitamin – khoáng dùng cho gà đẻ, vịt đẻ

Thành phần

Vitamin A (min) 5.000.000UI

Vitamin D3 (min).................................................. 1.100.000UI

Vitamin E (min)....................................................... 16.000mg

Vitamin K3 (min).......................................................... 500mg

Vitamin B1 (min).......................................................... 630mg

Vitamin B2 (min)....................................................... 2.100mg

Vitamin B3 (min)..................................................... 12.500mg

Vitamin B5 (min)....................................................... 2.400mg

Vitamin B6 (min)....................................................... 1.250mg

Vitamin B12 (min)............................................................ 7mg

Biotin (min).................................................................. 30mg

Folic acid (min)............................................................ 340mg

Cu (min-max)........................................................... 8.000mg

Fe (min-max)......................................................... 22.000mg

Zn (min-max)......................................................... 20.000mg

Mn (min-max)........................................................ 32.000mg

Co (min-max)............................................................. 200mg

Iod (min-max)............................................................ 880mg

Se (min-max)............................................................. 160mg

Kháng sinh, hormon, hóa dược ................................. không có

Chất mang vừa đủ .......................................................... 1kg

Hướng dẫn sử dụng

- Bổ sung vitamin, khoáng vi lượng cần thiết cho gà đẻ, vịt đẻ.

- Giúp gà, vịt đẻ trứng to, tăng sản lượng trứng và chất lượng trứng.

- Tăng sức đề kháng với bệnh, tăng khả năng tiêu hóa.

Liều dùng và cách sử dụng

Trộn đều 1kg DONAMIX 04 vào trong 400kg thức ăn hỗn hợp, dùng liên tục.