DONAMIX 05

DONAMIX 05

Premix dùng cho vịt con và vịt thịt

Thành phần

Vitamin A (min)............................................................ 4.000.000UI

Vitamin D3 (min)............................................................. 960.000UI

Vitamin E (min)............................................................... 12.000mg

Vitamin K3 (min).................................................................. 800mg

Vitamin B1 (min).................................................................. 800mg

Vitamin B2 (min)............................................................... 2.400mg

Vitamin B3 (min)............................................................. 16.000mg

Vitamin B5 (min)............................................................... 4.000mg

Vitamin B6 (min)............................................................... 1.600mg

Vitamin B12 (min).................................................................. 12mg

Biotin (min).......................................................................... 60mg

Folic acid (min).................................................................... 400mg

Cu (min-max)................................................................... 8.000mg

Fe (min-max)................................................................. 22.000mg

Zn (min-max)................................................................. 20.000mg

Mn (min-max)................................................................ 40.000mg

Co (min-max)..................................................................... 200mg

Iod (min-max).................................................................... 880mg

Se (min-max)..................................................................... 160mg

Kháng sinh, hormon, hóa dược ........................................ không có

Chất mang vừa đủ .................................................................. 1kg

Hướng dẫn sử dụng

- Cung cấp đầy đủ nhu cầu vitamin và khoáng cho vịt con và vịt thịt.

- Kích thích tính thèm ăn, tăng cường chuyển hóa, trao đổi chất giúp vịt con tăng trưởng nhanh, giúp vịt thịt tăng trọng nhanh.

- Tăng sức đề kháng, giảm tiêu tốn thức ăn, lợi nhuận cao.

Liều dùng và cách sử dụng

Trộn đều 1kg DONAMIX 05 vào trong 400kg thức ăn hỗn hợp, dùng liên tục.