DONAMIX 06

DONAMIX 06

Premix dùng cho gà thịt công nghiệp

Thành phần

Vitamin A (min)..................................................... 4.000.000UI

Vitamin D3 (min).................................................... 1.200.000UI

Vitamin E (min)........................................................ 12.000mg

Vitamin K3 (min)........................................................... 800mg

Vitamin B1 (min)........................................................... 800mg

Vitamin B2 (min)........................................................ 2.800mg

Vitamin B3 (min)...................................................... 16.000mg

Vitamin B5 (min)........................................................ 4.000mg

Vitamin B6 (min)........................................................ 1.600mg

Vitamin B12 (min)............................................................. 8mg

Biotin (min)................................................................... 60mg

Folic acid (min)............................................................. 400mg

Cu (min-max)............................................................ 3.200mg

Fe  (min-max)......................................................... 32.000mg

Zn  (min-max)......................................................... 16.000mg

Mn (min-max)......................................................... 24.000mg

Co (min-max).............................................................. 200mg

Iod (min-max)............................................................. 140mg

Se  (min-max)............................................................... 60mg

Kháng sinh, hormon, hóa dược .................................. không có

Chất mang vừa đủ ........................................................... 1kg

Hướng dẫn sử dụng

- Cung cấp đầy đủ nhu cầu vitamin và khoáng cho gà thịt công nghiệp.

- Kích thích tính thèm ăn, tăng cường chuyển hóa, trao đổi chất giúp gà tăng trọng nhanh.

- Tăng sức kháng bệnh, giảm tiêu tốn thức ăn, lợi nhuận cao.

Liều dùng và cách sử dụng

Trộn đều 1kg DONAMIX 06 vào 400kg thức ăn hỗn hợp, cho ăn liên tục.