TOLTRAZURIL 2.5%

TOLTRAZURIL 2.5%

GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ CHO CÁC BỆNH CẦU TRÙNG

Thành phần

Totrazuril ........................ 2.5g

Dung môi vừa đủ .......... 100ml

Hướng dẫn sử dụng

Phòng chống các bệnh cầu trùng (Eimeria sp) gây bởi vi sinh vật nhạy cảm với Toltrazuril trên gia cầm, heo con.

Liều lượng và cách dùng

Pha với nước uống:

- Gia cầm: 0,28 ml dung dịch Toltrazuril 2,5% / kg thể trọng cho 2 ngày liên tiếp. Hoặc 100 ml dung dịch Toltrazuril 2,5% / 100 lít nước uống mỗi ngày. Nếu cần thiết, sử dụng tiếp sau 5 ngày.

- Trên heo con: 1 ml dung dịch Toltrazuril 2,5%  / 2,5 kg thể trọng.