CAN THIỆP VIÊM TỬ CUNG TRÊN HEO NÁI

- Cô lập heo bệnh về cuối dãy chuồng
- Sát trùng mủ trên nền bằng thuốc sát trùng DONACIDE trước khi xịt rửa chuồng.
- Làm kháng sinh đồ, tìm kháng sinh nhạy cảm ( Trường hợp trại có điều kiện thực hiện)
- Thực hiện điều trị toàn thân hoặc điều trị cục bộ bằng kháng sinh: 
* Đối với điều trị toàn thân: 
Sử dụng kháng sinh nhạy cảm từ kết quả kháng sinh đồ hoặc sử dụng kháng sinh phổ rộng như Doxycyclin hoặc Amoxicillin... trong 5-7 ngày. Có thể lựa chọn sản phẩm DONA FLODOXY, DONA GENTAMOX, DONA CEFTIOFUR; DONA MARBO...
* Đối với điều trị cục bộ:
Tiêm DONA OXYTOCIN tháo dịch viêm
Sử dụng kháng sinh+ 30cc nước muối sinh lý vào cửa mình. Có thể sử dụng kháng sinh Amoxicillin, ceftiofur...Hoặc có thể sử dụng nước lá trầu cũng cho hiệu quả.
- Kháng viêm: DONA DEXA, DONA KETOFEN...
- Trong trường hợp heo sốt tiến hành hạ sốt bằng ANALGIN+C