Kỹ thuật chăn nuôi

  • Cấm chăn nuôi nếu sử dụng chất cấm

    Cấm chăn nuôi nếu sử dụng chất cấm

    (Dân Việt) – Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đang hoàn tất văn bản đề nghị tỉnh, trung ương có biện pháp mạnh hơn như tăng mức xử phạt với những hộ, cơ sơ chăn nuôi nhỏ lẻ và các trang trại cố tình sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.
  • Tăng cường phòng dịch cho trang trại

    Tăng cường phòng dịch cho trang trại

    Khi người viết tới tư vấn các nông trại thì thấy đa số các trại thành công thường “tự cứu mình trước khi trời cứu”. Những nông trại như thế nào thì sẽ thành công? Đó là những nông trại tránh được dịch bệnh, giảm được lượng kháng sinh sử dụng, và sản xuất ra thịt heo có chất lượng cao.
« 1 2