Tuyển dụng

 • TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

  TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

  Điện thoại: 0251.3674880 ~ 884, liên hệ Mr.Khoa.(số nội bộ:119)
 • NHÂN VIÊN THU MUA

  NHÂN VIÊN THU MUA

  Số lượng: 2 người Điện thoại: 0251.3674880 ~ 884, liên hệ Mr.Khoa.(số nội bộ:119)
 • NHÂN VIÊN QA+KHO

  NHÂN VIÊN QA+KHO

  Số lượng: 4 người Điện Thoại: 0251. 3674 880 ~ 884 Fax: 0251. 3674 885 liên hệ Mr Khoa ( số nội bộ 119)
1 2 3 »