Tuyển dụng

 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Nhân viên Bán Hàng số lượng: 7 người + Miền Bắc: 01 người + Miền Trung: 01 người + Miền Nam: 05 người Điện thoại: 0251.3674880 ~ 884, liên hệ Mr.Khoa.(số nội bộ:119)
 • LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

  LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

  Số lượng: 5 Nam. Điện thoại: 0251.3674880 ~ 884, liên hệ Mr.Khoa.(số nội bộ:119)
 • TUYỂN DỤNG BÁC SĨ THÚ Y

  TUYỂN DỤNG BÁC SĨ THÚ Y

  Bác Sĩ Thú y Số Lượng: 05 người. Điện thoại: 0251.3674880 ~ 884, liên hệ Mr.Khoa.(số nội bộ:119)
« 1 2 3 »