Tuyển dụng

  • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

    TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

    Nhân Viên Kinh Doanh Số lượng: 20 người. Điện thoại: 0251.3674880 ~ 884, liên hệ Mr.Khoa.(số nội bộ:119)
  • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TIẾP THỊ

    TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TIẾP THỊ

    Nhân Viên Kinh Doanh Và Tiếp Thị: Số lượng: 7 người. Các vùng: Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang... Bình Thuận, Long An, Bình Dương, Bình Phước, Nha Trang, Phú Yên, Miền Bắc. Điện thoại: 0251.3674880 ~ 884, liên hệ Mr.Khoa.(số nội bộ:119)
« 1 2 3