Sản phẩm nổi bật

Tin tức

 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TIẾP THỊ

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TIẾP THỊ

  Nhân Viên Kinh Doanh Và Tiếp Thị: Số lượng: 7 người. Các vùng: Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang... Bình Thuận, Long An, Bình Dương, Bình Phước, Nha Trang, Phú Yên, Miền Bắc. Điện thoại: 0251.3674880 ~ 884, liên hệ Mr.Khoa.(số nội bộ:119)

 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  Nhân Viên Kinh Doanh Số lượng: 20 người. Điện thoại: 0251.3674880 ~ 884, liên hệ Mr.Khoa.(số nội bộ:119)

 • TUYỂN DỤNG BÁC SĨ THÚ Y

  TUYỂN DỤNG BÁC SĨ THÚ Y

  Bác Sĩ Thú y Số Lượng: 05 người. Điện thoại: 0251.3674880 ~ 884, liên hệ Mr.Khoa.(số nội bộ:119)

 • LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

  LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

  Số lượng: 5 Nam. Điện thoại: 0251.3674880 ~ 884, liên hệ Mr.Khoa.(số nội bộ:119)

 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Nhân viên Bán Hàng số lượng: 7 người + Miền Bắc: 01 người + Miền Trung: 01 người + Miền Nam: 05 người Điện thoại: 0251.3674880 ~ 884, liên hệ Mr.Khoa.(số nội bộ:119)

 • NHÂN VIÊN QA+KHO

  NHÂN VIÊN QA+KHO

  Số lượng: 4 người Điện Thoại: 0251. 3674 880 ~ 884 Fax: 0251. 3674 885 liên hệ Mr Khoa ( số nội bộ 119)

 • NHÂN VIÊN THU MUA

  NHÂN VIÊN THU MUA

  Số lượng: 2 người Điện thoại: 0251.3674880 ~ 884, liên hệ Mr.Khoa.(số nội bộ:119)

 • TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

  TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

  Điện thoại: 0251.3674880 ~ 884, liên hệ Mr.Khoa.(số nội bộ:119)